dijous, 4 de novembre de 2010

El govern fa bé la feina

No parlem mai del govern de la metròpoli perquè no trobem oportunitat de fer-ho. Des de la colònia hi ha tanta distància que no sabem què es pasta allà baix. Però vet aquí que han tret una llei interessant. Potser l'única interessant des que va començar l'ocupació. Es la llei dels cognoms. Resulta que a partir d'ara la mainada rebrà el cognom en funció de l'ordre alfabètic dels cognoms dels pares. Magnífica idea que posa les coses al seu lloc. Posem exemples: si una noia amb cognom Aguirre es junta amb un element que es fa dir Zamora, el primer cognom de la mainada serà Aguirre i s'ha acabat el cuentu. La cosa és d'un sentit comú que tira d'esquenes perquè ja són ganes de tenir un cognom amb una lletra tan reculada com la Z. I tan impronunciable. I tan estranya que s'ha associat a la signatura que un bandit fa amb l'espasa. La llei del nostre govern posarà les coses al seu lloc. L'ordre alfabètic regeix el diccionari i la guia de telèfons, regeix l'ordre de qualsevol classe entenimentada. En aquest ordre, aristocràtic i il.lustrat, la Z ocupa l'últim lloc, la fi del diccionari i les lletres, un finisterre de la saviesa i una Nova Terra on l'inconegut es barreja amb la barbàrie, l'incivisme i, si m'apureu, la mala fe. Per últim, els presidents de la metropoli, els pitjors, han tingut zetes en el seu cognom.