dijous, 28 de febrer de 2013

Il.legítims al poder


Que la reialesa no reconeguda hagi triat Banyoles i Can Xabanet, entenem, no és cap casualitat. Tots sabem en quin estat es troba la reailesa reconeguda, l'oficial, la que surt als papers i a les fotos de palau. Es troba en un d'aquells moments que podem considerar, sense ànim de ser ordinaris, com "de penja i despenja". Penja el rei d'un fil de cuca i d'una canya mig esquerdada. I ja no diguem de tota la caterva de prínceps i princeses que només s'aguanten perquè en els palaus hi ha moltes parets i moltes cadires. El cas és que fins i tot el més borni entén que això no pot durar gaire. I és per això que els il·legítims esperen l'oportunitat que la història, tard o d'hora, els ha de concedir. Qui no ens diu que salta el rei i la seva patuleia i es munta, tot seguit, una operació televisiva destinada a escollir els que el substitueixin. Perquè la cosa està tan cardada que, ara mateix, no es veu ningú potable en una línia successòria que hi ha tants pretendents que es podria cobrir la línia de la TEISA des de la Canya fins la Residència. El cas és que els il·legítims esperen, i esperen bé, perquè ho fan a Can Xabanet i es troben, i es troben a bon lloc, perquè ho fan a Banyoles. La capital del món, el lloc indicat per les seves conspiracions i els seus sopars de tractes i més tractes. Si vénen gaire sovint s'obre una gran possibilitat per la nostra capital i és que la triïn com a seu de la corona. Llavors es giraria la garba i ja res seria igual com ara. La Guàrdia Reial, per començar, serien els Manaies i al senyor Quimet Duran li tocaria un honor majúscul i sortiria a totes les revistes del cor de l'Europa civilitzada. Llavors Can Japet, Can Pericus i Can Muné serien considerats proveïdors de la Casa Reial. Llavors la corona protegiria la nostra llengua i, en especial, la variant banyolina. Antes, abantes, ans, llamamau, qui et va paringar, la mare que et va hasta parir, màrquit o esperxar serien paraules o expressions que entrarien en el diccionari per la porta gran. En Jimmie del Ranxo seria nomenat cap de la casa reial pels seus coneixements vastíssims en economia i coses del menjar. El Doctor Turró seria nomenat metge de palau seguint una vella tradició que va començar, per exemple, amb el Doctor Hysern. Els reis banyolins es farien fer els carruatges a algun carreter experimentat dels que encara queden a Banyoles. I així anar fent. La garba s'ha girat, i no ens estranyi, que un dia d'aquests ja siguem el centre de la corona. Ah, i aquests reis, no com els altres, juraran fidelitat al poble de Catalunya.